Huis reglement

Volg aanwijzingen van het personeel op
Wij doen er alles aan om ons bedrijf voor iedereen zo aantrekkelijk en veilig mogelijk te maken. Aanwijzingen van het personeel zijn hierop gericht.
Als u de huisregels overtreedt, kunnen wij u direct de toegang ontzeggen. Constatering van strafbare feiten melden wij altijd bij de politie. 
Vindt u in ons bedrijf een voorwerp dat kennelijk aan een andere bezoeker toebehoort, levert u dat dan bij de ondernemer in. Gevonden voorwerpen brengen wij na uiterlijk twee weken naar de politie. Wie een gevonden voorwerp ophaalt, moet zich kunnen legitimeren. Als u kleding of andere eigendommen kwijt raakt, kunt u ons daarvoor niet aansprakelijk stellen. 

Toegangs/leeftijdscontrole mogelijk (toegankelijk voor alle leeftijden)
Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunnen wij u fouilleren. Daarnaast kunnen wij u in het kader van de minimumleeftijd vragen om een legitimatiebewijs. Beslissingen van een portier zijn bindend.

Geen hinderlijk gedrag
Wie zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt, al dan niet ten gevolge van overmatig drankgebruik, krijgt één waarschuwing. Bij herhaling volgt verwijdering plus ontzegging van de toegang.

Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere redenen is dus niet toegestaan.

In de tent is roken niet toegestaan. Indien u het (wettelijke!) rookverbod overtreedt kunnen wij u aansprakelijk stellen voor de door de overheid opgelegde sancties en eventueel daaruit voortvloeiende schade voor ons bedrijf.

Geen eigen consumpties
U mag geen consumpties of consumptieverpakkingen van buiten mee naar binnen nemen.

Glaswerk moet binnen blijven
U mag eigendommen van ons bedrijf niet mee naar buiten nemen Als u beschadigingen veroorzaakt, draait u op voor reparatie of vernieuwing.

Geen overlast voor de buren
Bij het betreden en verlaten van ons terrein vragen wij u geen overmatig lawaai te veroorzaken zoals hard praten of schreeuwen of eigendommen van derden te beschadigen of te ontvreemden. De politie zal hiertegen zo nodig optreden.

Ongewenste intimiteiten, racisme, discriminatie
U mag zich niet schuldig maken aan ongewenste intimiteiten, aan racisme en aan discriminatie.

Verdovende en hallucinaties opwekkende middelen
U mag geen hard- of softdrugs zoals pillen gebruiken. U mag ze zelfs niet op zak hebben. Horecamedewerkers mogen u vragen mee te werken aan fouillering. Weigert u zich te laten fouilleren of wordt u betrapt op bezit of gebruik, dan volgt verwijdering.

Wapens
U mag geen wapens op zak hebben. Ook een groot zakmes wordt als wapen gezien. Wordt u gesnapt, dan waarschuwen we de politie.

Agressie
Bedreiging, mishandeling en andere vormen van agressie zijn verboden.

Hinderlijk en aanstootgevend gedrag
Wie zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt, krijgt één waarschuwing. Bij herhaling volgt verwijdering plus ontzegging van de toegang.

Horeca-eigendommen
U mag eigendommen van de horecaonderneming niet mee naar buiten nemen. 
Wie beschadigingen veroorzaakt, draait op voor reparatie of vernieuwing.

Eigendommen van bezoekers
Wie kleding of andere eigendommen kwijt raakt, kan daarvoor niet de horecaonderneming aansprakelijk stellen.

Verloren en gevonden voorwerpen
Als u in een horecagelegenheid een voorwerp vindt dat kennelijk aan een andere bezoeker toebehoort, dan dient u dat bij de ondernemer in te leveren. Gevonden voorwerpen worden na uiterlijk twee weken bij de politie gedeponeerd. Wie een gevonden voorwerp ophaalt, moet zich kunnen legitimeren.

Klachten
Het u klachten, van welke aard ook? Meld ze onmiddellijk aan een medewerker van het horecabedrijf. Klagen na afloop heeft geen zin.
Overtreding van de huis- en gedragsregels
Als u de huis- en gedragsregels overtreedt, mag u door de horecaondernemer meteen worden verwijderd. Constatering van strafbare feiten wordt te allen tijde bij de politie gemeld.

(c)2019 Meezingfestijn.nl Bamos - Laat internet werken Inloggen